Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w obrębie wsi Zacharzyn