Wyłożenie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko