Przystąpienie do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież