Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Pozaniu

Departament Srodowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne dot. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.