Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2020