Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2020/S 194-469484

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2020

Czas lokalny: 09:00

Link do postępowania zarejestrowanego na Platformie zakupowej https://oneplace.marketplanet.pl lub przez profil nabywcy https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl