Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie (działka oznaczona numerem 377 o powierzchni 0,7882 ha).