Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nietuszkowo, gm. Chodzież; działka oznaczona numerem 172/6.