Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież; działki oznaczone numerami 85 i 89