Wniosek Stowarzyszenia SOCIUS dot. powierzenia zadania organizacji dożynek gminnych w 2020r.