Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2020