Uchwała Nr IV/36/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału za