Uchwała Nr IV/35/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży