Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a

kolejny - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 - Osiedle Wierzbowe).