Uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie