Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w sprawie wniesienia odwołania od  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn"