Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stróżewie, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 237).