Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 660).