Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 16 kwietnia 2019 r. o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. decyzji Nr 10/2019 (znak IR-III.747.37.2019.8) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina - Plewiska