Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Stróżewko dz. 31