Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o zakończeniu postepowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn"