Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież