Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.