ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku

GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
?Aktywna integracja ? Twoja szansa!?
nr RPWP.07.01.02?30?0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Informacja

Wybór wykonawcy :  Biuro SULTUM  Sylwia Brzechwa,  Koszalin