Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

dot. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.