NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
STARSZY REFERENT DS. KADROWO-KSIĘGOWYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy