Zapytanie ofertowe Nr 1/ZW/2019

Nazwa operacji : Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej