Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.

Zarządzenie 

Regulamin

Załączniki

Protokół