Obwieszczenie Marszała Województwa Wielkopolskiego

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Piła Krzewina-Plewiska"