Opinia dot. deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2019r.