Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

z dnia 22 października 2018 r., znak: WOO-II.420.122.2018.JC.23  o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina ? Plewiska.