Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chodzież z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Programu.