Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chodzież w 2018 roku z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania