Uchwała Nr I/9/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007