Uchwała Nr I/8/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy