Wójt Gminy Chodzież ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie  działka 414/2 o powierzchni  0,4452 ha.