Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2018 roku.

Zarządzenie 

Regulamin

Zmiana do regulaminu

Załączniki