Uchwała Nr I/7/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia granicy obwodu publicznej szkoły