Uchwała Nr I/6/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży dla Gminy Chodzież na lata 2007-2010