Uchwała Nr I/3/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości