WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie - działka 414/2 o powierzchni 0,4452 ha przeznaczona pod zabudowę' Teren zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej.