WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Milczu – działka gruntu oznaczona numerem 486/1 o powierzchni 0,2020 ha przeznaczona na cele rolne.