WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Kamionce
- działka nr 128 o powierzchni 0,2774 ha przeznaczona na cele rolne.