Budowa drogi w Zacharzynie od km 0+001 do km 0+546