Uchwała Nr I/2/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy Chodzież