Uchwała Nr I/1/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie