Remont drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz dz. 607