Przedmiotem zapytania jest realizacja operacji pn. : "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu" .

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania (części) tj.

 

a) Zadanie nr 1 wg  kosztorysu ofertowego 19/11/2016: Wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz, działka nr 163.

 

b) Zadanie nr 2 wg kosztorysu ofertowego WS 30/11/2016: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Milczu, działka nr 163.