Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzelce dz.36