DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ MIEJSCA REKREACJI